Jämställdhet

Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.