Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.