Ingen fattigdom

Avskaffa all form av fattigdom överallt.